Učenie je ako plávanie proti prúdu. Len čo s ním prestaneš, ženie Ťa naspäť. Britten


Prekladateľské služby

Poskytujem prekladateľské služby z nemeckého, anglického do slovenského jazyka.

 

Preklady vyhotovujem z nasledujúcich oblastí:

 • bankovníctvo
 • ekonomika
 • finančníctvo
 • marketing
 • strojárstvo
 • stavebníctvo
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • počítačová technika
 • manuály a návody na obsluhu
 • obchodná korešpondencia, osobné a úradné listy, zmluvy
 • marketing, manažment, obchod, logistika 
 • právo a súdnictvo 
 • informatika, personálny rozvoj 
 • ekológia, životné prostredie 
 • vzdelávanie, školstvo, veda a výskum


Nie som súdny prekladateľ!